KONKURS GALERIJE „ČEDOMIR KRSTIĆ“ ZA IZLAGAČKU SEZONU 2024.

Galerija ,,Čedomir Krstić" Pirot raspisuje konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe, kao i umetničke projekte za izlagačku sezonu 2023.godine.Konkurs je namenjen diplomiranim likovnim i vizuelnim umetnicima koji u prethodnih pet godina nisu izlagali u Pirotu i istoričarima umetnosti za autorske projekte iz oblasti savremene umetnosti.


POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- lični podaci (kontakt adresa, telefon, i e-mail);
- profesionalna biografija;
- koncept umetničkog projekta(najviše jedna šlajfna teksta);
- tehnički opis umetničkog projekta (dimenzije radova, materijal, tehnički, materijalni i ljudski resursi);
- do10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu sa naznačenim dimenzijama, tehnikom i godinom nastajanja
(u JPG formatu veličine do 2 mb) ili na CD-u.

Konkurs je otvoren do 20.avgusta 2022.godine.

Dostavljene prijave razmatraće Umetnički savet Galerije ,,Čedomir Krstić" a rezultati će biti objavljeni na sajtu Galerije (www.galerijapirot.com)
Galerija obezbedjuje prigodan katalog, pozivnicu i plakat a prevoz samo za izložbe prema odluci Umetničkog saveta

Prema Poslovniku o radu Galerije, nakon realizovane izložbe autor je u obavezi da galerijskom fondu ostavi jedno delo Ugovorom o poklonu.


KONTAKT GALERIJE:

Galerija “Čedomir Krstić”
Srpskih vladara 77
18 300 Pirot
galerijackrstic@gmail.com
www.galerijapirot.rs
telefon: 010 321 565

Radno vreme Galerije: svakog radnog dana od 08 -14 i od 15 - 21 h kao i subotom od 10 -13 h.